TV Spot


http://www.youtube.com/watch?v=vqCRYyOak7o

Missie

ONZE MISSIE: DE VERKEERSVEILIGHEID VERHOGEN

Volgens onderzoek van de World Health Organization, overlijden er 1,3 miljoen mensen per jaar in het verkeer. Dit aantal blijft stijgen. Als deze trend zich voortzet, worden verkeersongevallen de vijfde grootste doodsoorzaak in 2030. Wij proberen deze alarmerende trend tegen te gaan met een innovatieve aanpak.

Met de MileBox app voor iOS en Android willen wij de weg een stukje veiliger maken. Wij proberen dit te bereiken door onze deelnemers te belonen met kortingen en beloningen voor het veilig deelnemen aan het verkeer.

Onder de motorkap

WAT METEN WE?

De MileBox-app verzamelt tijdens de rit verschillende gegevens zoals snelheid, acceleratie, remmen en snelheden in bochten. Ook andere factoren, zoals rijden in de nacht en de afgelegde kilometers worden in de meting opgenomen.

HOE BEREKENEN WE VEILIGE KILOMETERS?

De MileBox-app meet tijdens de rit verschillende gegevens  zoals de eerder genoemde snelheid, acceleratie, remmen en bochtsnelheden. Daarnaast worden specifieke veiligheidsaspecten geanalyseerd zoals rijden binnen de geldende maximumsnelheden of plotselinge versnellingen of plotseling remmen. Op basis van deze gegevens heeft MileBox een algoritme ontwikkeld dat de gegevens analyseert en het aantal Safe Miles bepaalt.

WORDEN MIJN GEGEVENS OPGESLAGEN?

De verzameling, administratie en verwerking van persoonsgegevens door MileBox is in overeenstemming met het toepasselijk recht inzake de Wet bescherming persoonsgegevens. Alle verzamelde gegevens worden opgeslagen op Duitse servers. We willen je erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) nooit helemaal veilig is vanwege bijvoorbeeld beveiligingslekken. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.