Verantwoordelijk voor de inhoud in de zin van het persrecht, § 10 van het Duitse staatsverdrag inzake mediadiensten (Mediendienste-Staatsvertrages) en § 6 van de Duitse wet op de telediensten (Teledienstegesetz):

MileBox UG (met beperkte aansprakelijkheid)

Hans-Sachs-Str. 5
80469 München

Telefoon: 089-210 23 77 11
Fax: 089-210 23 77 19

Email: info@milebox.nl

Kantongerecht München HRM
Registernummer: HRB212371

BTW-nummer
overeenkomstig § 27a UStG (Duitse wet op de omzetbelasting): DE295475602

Directeur met vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Florian Waubke

DISCLAIMER

1. Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de ter beschikking gestelde inhoud. Het gebruik van de inhoud van deze website is voor eigen risico van de gebruiker. Bijdragen die met een naam ondertekend zijn geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Door louter gebruik te maken van de website van de aanbieder ontstaat geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder

2. Externe Links

Deze website bevat links naar websites van derden (‘externe links’). Voor deze websites zijn de respectieve exploitanten aansprakelijk. De aanbieder heeft bij de eerste verbinding met de externe links de inhoud hiervan gecontroleerd op eventuele wettelijke overtredingen. Op dat moment werden deze niet geconstateerd. De aanbieder heeft op geen enkele wijze invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Het opnemen van externe links houdt niet in dat de aanbieder het eens is met de inhoud achter de verwijzing of link. Een permanente controle van externe links is voor de aanbieder zonder dat deze over concrete aanwijzingen van overtredingen beschikt niet in redelijkheid uit te voeren. Bij het constateren van dergelijke overtredingen worden zulke externe links echter onmiddellijk verwijderd.

3. Auteursrechten en naburige rechten

De op deze website gepubliceerde inhoud is onderhevig aan Duitse auteursrechten en naburige rechten. Elke toepassing die volgens het Duitse auteursrecht niet is toegestaan, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of de rechthebbende. Dit geldt met name voor reproductie, bewerking, vertaling, opslag, verwerking respectievelijk reproductie van de inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden worden hierbij als zodanig aangemerkt. Ongeoorloofde reproductie of distributie van de inhoud of van volledige pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Slechts het vervaardigen van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan. De presentatie van deze website in externe frames is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming.

GOOGLE ANALYTICS

Voor de website maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst en die het mogelijk maken het gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt naar Google overgebracht en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit voor website-exploitanten op te stellen en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik aan te bieden. Verder mag Google deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze informatie door derden namens Google wordt verwerkt.
Google zal in geen geval je IP-adres combineren met andere gegevens waarover Google Inc. beschikt. Je kunt de installatie van cookies voorkomen door in je browser de daarvoor bestemde instellingen te kiezen; we wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geef je Google toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Je hebt het recht de registratie en opslag van gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst te herroepen. Hiertoe kun je de volgende deactiverings-add-on van Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) gebruiken, indien deze voor je browser beschikbaar is. We wijzen je erop dat deze website Google Analytics met de uitbreiding ‘_anonymizeIp()’ gebruikt, en dat IP-adressen alleen ingekort worden verwerkt, zodat ze niet rechtstreeks te herleiden zijn tot een bepaalde persoon